7u6u龙之领主开服表

-9K9K.COM网页游戏数据中心
当前位置:首页 > 运营平台 > 7u6u > 7u6u龙之领主开服表
7u6uLOGO

7u6u龙之领主官网

 • 运 营 商:上海去游
 • 平台名称:7u6u
 • 成立时间:2013-11-12
 • 兄弟平台:3个
 • 运营游戏:73款
 • 精品游戏:
 • 游戏礼包:0个
 • 本周开服:
 • 开服总数:

7u6u简介

公司坚持技术领先、理念领先、管理领先的战略,以开发“世界级精品网游”为目标,凭借着对游戏行业现状和发展趋势的深刻理解和认识,以务实进取的工作作风,以分层次开发向产业化方向发展为思路,力争将青瓷数码打造为国内最优秀的研发、运营企业。争做运营先锋的完美典范。
玩家评分
玩家评分

 • 0人喜欢

 • 0人觉得一般

 • 0人不喜欢
得分
0.0
7u6u龙之领主开服表
运营平台 游戏名称 新服/新区 开服日期 快捷方式
7u6u龙之领主双线48区2017-02-18 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线47区2017-02-15 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线46区2017-02-11 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线45区2017-02-08 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线44区2017-02-04 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线43区2017-02-01 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线42区2017-01-28 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线41区2017-01-25 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线40区2017-01-21 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线39区2017-01-18 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线38区2017-01-14 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线37区2017-01-12 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线36区2017-01-10 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线35区2017-01-08 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线34区2017-01-06 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线33区2017-01-04 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线32区2017-01-02 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线31区2016-12-31 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线30区2016-12-29 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线29区2016-12-27 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线28区2016-12-25 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线27区2016-12-23 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线26区2016-12-21 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线25区2016-12-19 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线24区2016-12-17 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线23区2016-12-15 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线22区2016-12-13 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线21区2016-12-11 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线20区2016-12-09 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线19区2016-12-07 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线18区2016-12-05 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线17区2016-12-03 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线16区2016-12-01 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线15区2016-11-29 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线14区2016-11-27 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线13区2016-11-25 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线12区2016-11-23 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线11区2016-11-21 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线10区2016-11-19 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线9区2016-11-17 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线8区2016-11-15 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线7区2016-11-13 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线6区2016-11-11 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线5区2016-11-09 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线4区2016-11-07 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线3区2016-11-05 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线2区2016-11-03 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线1区2016-11-01 13:00开始游戏
7u6u龙之领主双线3区2016-10-15 12:00开始游戏
7u6u龙之领主双线2区2016-10-13 12:00开始游戏
7u6u龙之领主双线1区2016-10-11 12:00开始游戏
7u6u龙之领主开服表信息 责任编辑QQ:2880589002